งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

โลโก้งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

ข่าวประชาสัมพันธ์การสมัครมี 2 กรณี
  กรณีที่ 1  เป็นครูที่อยู่ในโซน 1
         ให้สมัครโดยเข้าระบบ  UserName และ Password ของโรงเรียน   
         เงื่อนไขการสมัคร   ต้องไม่มีชื่อเป็นครูผู้ควบคุมทีมที่จะแข่งขันในกิจกรรมนั้น ๆ
  
  กรณีที่ 2  เป็นครูที่อยู่ในโซน 2 หรือ โซน 3  
         สำหรับคุณครูที่มีความรู้ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ จากโซน 2 หรือ โซน 3 
ที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมต่างๆ  ให้กับการแข่งขันใน
โซน 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2560  สามารถกรอกแบบฟอร์ม
การสมัคร  ได้ที่  http://www.gg.gg/6paii   

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  แจ้งเพิ่มเติม แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว
         การเปลี่ยนตัวในระดับภาคจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนตัว โดยจำกัดจำนวนคนในการเปลี่ยน แต่ในระดับเขตจะอนุโลมสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ใช้เกณฑ์ระดับภาค ในกรณีที่ระบบยังไม่ปิดการลงทะเบียน โรงเรียนยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ที่ระบบสมัคเข้าร่วมแข่งขันในหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีหนังสือราชการแจ้ง แต่หลังจากระบบปิดแล้ว หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัว จะต้องทำหนังสือราชการแจ้งยื่นต่อกรรมการตัดสิน เพื่อขอเปลี่ยนตัวโดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใน เอกสาร DOC 5 , DOC1 (แบบลงทะเบียนนักเรียน), DOC2 (แบบลงทะเบียนครูผู้ฝึกสอน)
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 21:42 น.
  แจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทะเบียนแข่งขัน
ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องทำการแข่งขัน  เนื่องจากศึกษานิเทศก์จัดดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  3  กิจกรรม  ดังนี้
  1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
  2. การแข่งขันเล่านิทาน
  3. การแข่งขัน Multi Skill Competition
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคแล้ว...ดังนั้นในการแข่งขันระดับเขตในวันที่ 20-21  นี้จะไม่มีการแข่งขัน 3 กิจกรรมนี้ครับ
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 10:20 น.
  แนวทางปฏิบัติเบื้องต้น.
ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรม
          1. โรงเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมในระบบศิลปหัตถกรรมฯไปแล้ว ให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่โซนดังนี้ โซน 1 ปิดลงทะเบียนวันที่ 9 พ.ย. 2560 เวลา 24.00 น. โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัวนักเรียนได้โดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้ง ภายในระยะเวลาที่ระบบยังเปิดให้ลงทะเบียน
          2. กรณีมีเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน จากปิดลงทะเบียนแล้วท่านจะต้อง
ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อกรรมการตัดสินเพื่อขอเปลี่ยนตัว
          3. กรณีพบข้อมูลชื่อ สกุลไม่ถูกต้องหลังจากลงทะเบียนให้แจ้งกับกรรมการตัดสินเพื่อแก้ไขใน
เอกสารDOC5
          4. เมื่อทางผู้ดูแลระบบโอนข้อมูลส่งระดับภาคแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ระดับเขตได้อีก
          5.
จะไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพื่อเอื้อต่อโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งภายหลังการปิดไปแล้ว ยกเว้นเป็นมติที่ประชุมของโซน
                                                                                                            
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 16:56 น.
  เปิดให้ลงทะเบียน...กิจกรรมการแข่งขัน
ขณะนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขัน...ได้เปิดระบบให้โรงเรียนต่างๆ  ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้...จนถึงวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  ซึ่งตามแผนงานของโซน 1  ได้กำหนดจัดการแข่งขันในวันที่  20-21 พฤศจิกายน 2560 (ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง...ทางผู้จัดการแข่งขันจะทำหนังสือแจ้งไปที่โรงเรียนอีกครั้ง...)
วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 16:37 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,016
จำนวนนักเรียน 2,253
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,581
จำนวนกรรมการ 861
ครู+นักเรียน 3,834
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,695
ประกาศผลแล้ว 190/190 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 12
ปีนี้ 17
ทั้งหมด 107,147