สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 81 32 14 127 116 20 9 7 145
2 บ้านไผ่ 81 23 14 118 114 17 6 5 137
3 กัลยาณวัตร 72 42 18 132 141 14 4 1 159
4 ชุมแพศึกษา 69 27 10 106 100 19 5 4 124
5 น้ำพองศึกษา 64 55 17 136 116 37 9 6 162
6 เมืองพลพิทยาคม 51 27 9 87 77 19 9 2 105
7 แก่นนครวิทยาลัย 41 40 22 103 103 19 4 6 126
8 ภูเวียงวิทยาคม 38 28 13 79 71 24 10 5 105
9 หนองเรือวิทยา 37 35 17 89 82 28 14 10 124
10 มัญจาศึกษา 28 39 12 79 70 25 7 8 102
11 ขอนแก่นวิทยายน 26 24 25 75 78 18 3 3 99
12 หนองสองห้องวิทยา 25 24 16 65 53 24 8 10 85
13 พล 20 11 14 45 40 22 12 17 74
14 แวงใหญ่วิทยาคม 18 15 8 41 34 20 12 6 66
15 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 18 7 9 34 34 13 9 8 56
16 ขามแก่นนคร 15 16 11 42 48 19 11 9 78
17 ชนบทศึกษา 14 13 15 42 37 13 9 9 59
18 จตุรมิตรวิทยาคาร 14 13 9 36 37 31 17 7 85
19 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 13 13 19 45 39 21 18 8 78
20 อุบลรัตน์พิทยาคม 12 16 20 48 38 22 5 6 65
21 อมตวิทยา 12 15 16 43 25 31 7 7 63
22 นครขอนแก่น 12 14 14 40 56 23 12 11 91
23 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 10 18 14 42 34 34 16 9 84
24 ท่านางแนววิทยายน 10 13 4 27 31 14 6 8 51
25 โนนศิลาวิทยาคม 10 2 11 23 20 10 10 3 40
26 เปือยน้อยศึกษา 9 9 10 28 22 23 8 10 53
27 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 9 9 7 25 22 11 7 8 40
28 ศรีหนองกาววิทยา 9 6 8 23 20 10 7 8 37
29 แวงน้อยศึกษา 8 9 5 22 22 6 8 9 36
30 เวียงวงกตวิทยาคม 8 6 4 18 26 15 18 9 59
31 กุดขอนแก่นวิทยาคม 7 8 4 19 22 22 12 15 56
32 เบญจมิตรวิทยา 7 4 6 17 14 8 6 3 28
33 หนองขามพิทยาคม 7 2 3 12 9 8 5 4 22
34 นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 11 10 27 24 11 19 11 54
35 บ้านลานวิทยาคม 6 9 7 22 22 16 12 11 50
36 ก้านเหลืองวิทยาคม 6 7 6 19 15 15 14 9 44
37 พังทุยพัฒนศึกษา 6 4 3 13 19 6 13 3 38
38 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 9 3 17 24 13 8 8 45
39 ภูผาม่าน 5 5 14 24 21 18 6 5 45
40 ฝางวิทยายน 5 5 2 12 17 15 12 15 44
41 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 5 1 5 11 13 7 15 7 35
42 คำแคนวิทยาคม 4 5 13 22 16 23 11 5 50
43 พิศาลปุณณวิทยา 4 5 3 12 18 6 10 12 34
44 โนนหันวิทยายน 4 4 3 11 13 16 3 9 32
45 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 4 4 1 9 8 10 5 3 23
46 มัธยมโพนเพ็ก 4 2 5 11 11 4 1 6 16
47 ประชารัฐวิทยาเสริม 4 2 3 9 14 13 17 14 44
48 แก่นนครวิทยาลัย2 4 1 3 8 10 11 9 8 30
49 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 1 3 8 7 1 7 7 15
50 ซำยางวิทยายน 4 1 2 7 10 6 4 3 20
51 ชุมแพพิทยาคม 4 1 1 6 13 9 8 10 30
52 นาจานศึกษา 3 8 2 13 17 9 15 6 41
53 บ้านแฮดศึกษา 3 6 6 15 21 13 11 8 45
54 สีชมพูศึกษา 3 5 8 16 16 14 9 12 39
55 ชุมแพวิทยายน 3 5 3 11 14 20 5 0 39
56 หนองตาไก้ศึกษา 3 4 5 12 15 10 13 9 38
57 ขัวเรียงศึกษา 3 3 3 9 12 16 6 2 34
58 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 3 3 2 8 14 10 12 10 36
59 ยางคำพิทยาคม 3 2 8 13 11 14 13 6 38
60 กู่ทองพิทยาลัย 3 1 6 10 9 15 6 1 30
61 การกุศลวัดหนองแวง 3 1 4 8 12 5 13 7 30
62 โนนข่าวิทยา 3 1 3 7 8 9 5 3 22
63 สีหราชเดโชชัย 3 1 1 5 5 4 6 7 15
64 ดงบังวิทยายน 3 0 0 3 5 1 1 1 7
65 หนองนาคำวิทยาคม 2 10 17 29 31 29 14 8 74
66 บัวใหญ่พิทยาคม 2 8 13 23 24 14 19 8 57
67 บ้านไผ่พิทยาคม 2 6 7 15 14 15 8 8 37
68 ประชารัฐพัฒนาการ 2 4 0 6 8 8 7 3 23
69 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 3 3 8 18 15 8 14 41
70 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 2 3 3 8 10 9 9 4 28
71 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 3 2 7 9 18 14 12 41
72 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 2 2 3 7 7 3 1 5 11
73 ขอนแก่นคริสเตียน 2 2 2 6 7 6 4 4 17
74 ผาขามวิทยายน 2 2 2 6 7 5 2 3 14
75 ไตรคามวิทยา 2 2 1 5 10 6 12 2 28
76 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 2 2 1 5 9 13 6 11 28
77 กระแสพัฒนา 2 2 0 4 5 2 4 0 11
78 เทศบาลวัดกลาง 2 1 6 9 18 3 3 6 24
79 จระเข้วิทยายน 2 1 3 6 7 9 3 4 19
80 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 1 1 4 6 1 4 6 11
81 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 1 1 4 3 3 1 1 7
82 ชุมชนดูนสาด 1 6 3 10 9 11 6 0 26
83 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 4 4 9 9 10 13 11 32
84 บ้านไผ่ศึกษา 1 4 0 5 5 3 8 0 16
85 ดงมันพิทยาคม 1 3 4 8 9 7 8 6 24
86 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 3 2 6 8 10 6 6 24
87 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 3 1 5 10 8 7 2 25
88 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 3 1 5 6 8 8 8 22
89 วรวิมลศึกษา 1 3 1 5 5 0 0 0 5
90 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 2 5 8 10 7 2 2 19
91 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 2 5 15 21 18 12 54
92 เปรมติณสูลานนท์ 1 2 2 5 6 6 4 1 16
93 บัวแก้วพิทยาคม 1 1 5 7 6 6 5 6 17
94 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 1 0 2 5 1 4 7 10
95 มัธยมหนองเขียด 1 0 1 2 4 6 8 5 18
96 เวียงนครวิทยาคม 1 0 1 2 4 1 0 2 5
97 บึงไทรพิทยาคม 1 0 1 2 2 2 1 2 5
98 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 3 3 4 4 10
99 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 4 4 5 10
100 พลพัฒนศึกษา 0 7 4 11 8 5 9 5 22
101 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 5 8 13 15 9 2 1 26
102 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 2 1 3 3 13 6 7 22
103 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 1 3 4 4 4 4 5 12
104 ซำสูงพิทยาคม 0 1 3 4 3 9 6 10 18
105 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 2 3 4 7 4 1 15
106 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 3 7 9 6 19
107 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 0 1 3 3 1 2 7
108 พระยืนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 7 7 3 15
109 มนตรีศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
111 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 1 0 1 0 3 2 2 5
112 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 3 3 3 3 3 5 9
113 พุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 2 2 2 2 5 5 9
114 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 1 1 6 7 7 3 20
115 ป่าหวายวิทยายน 0 0 1 1 4 2 7 3 13
116 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 0 0 5 9 8 7 22
117 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 1 6 4 10
118 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 2 5 7 6 14
119 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 2 7 4 9
121 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 1 5 7 6
122 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,030 845 663 2,538 2,568 1,353 924 723 4,845