สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านไผ่ 81 21 12 114 112 16 5 5 133
2 ศรีกระนวนวิทยาคม 73 31 14 118 107 20 9 7 136
3 กัลยาณวัตร 70 41 17 128 136 14 4 1 154
4 ชุมแพศึกษา 69 27 10 106 100 19 5 4 124
5 น้ำพองศึกษา 63 46 17 126 108 34 9 6 151
6 เมืองพลพิทยาคม 47 26 8 81 72 18 9 2 99
7 แก่นนครวิทยาลัย 38 39 22 99 99 18 4 6 121
8 ภูเวียงวิทยาคม 36 27 13 76 68 24 10 5 102
9 หนองเรือวิทยา 30 34 17 81 73 28 14 10 115
10 มัญจาศึกษา 27 38 12 77 69 25 6 8 100
11 ขอนแก่นวิทยายน 26 23 24 73 75 18 3 3 96
12 หนองสองห้องวิทยา 25 24 16 65 53 24 8 10 85
13 พล 20 11 14 45 40 22 12 17 74
14 แวงใหญ่วิทยาคม 14 11 8 33 26 20 12 6 58
15 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 13 13 19 45 39 21 18 8 78
16 อุบลรัตน์พิทยาคม 12 16 19 47 37 22 5 6 64
17 นครขอนแก่น 11 12 13 36 51 23 12 11 86
18 ขามแก่นนคร 11 12 10 33 41 18 11 8 70
19 ชนบทศึกษา 11 11 15 37 32 13 9 9 54
20 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 11 5 9 25 25 13 9 8 47
21 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 10 18 14 42 34 34 16 9 84
22 อมตวิทยา 10 12 16 38 21 30 7 7 58
23 โนนศิลาวิทยาคม 10 2 11 23 20 10 10 3 40
24 จตุรมิตรวิทยาคาร 9 10 9 28 29 31 17 7 77
25 เปือยน้อยศึกษา 9 9 10 28 22 23 8 10 53
26 ท่านางแนววิทยายน 8 13 4 25 29 14 6 8 49
27 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 8 8 7 23 21 10 7 8 38
28 ศรีหนองกาววิทยา 8 6 8 22 19 10 7 8 36
29 เวียงวงกตวิทยาคม 8 6 4 18 26 15 18 9 59
30 แวงน้อยศึกษา 7 8 5 20 20 6 8 9 34
31 หนองขามพิทยาคม 7 1 3 11 9 7 5 4 21
32 นางิ้ววิทยาสรรค์ 6 11 10 27 24 11 19 11 54
33 เบญจมิตรวิทยา 6 2 6 14 11 8 6 3 25
34 บ้านลานวิทยาคม 5 8 6 19 19 16 12 11 47
35 กุดขอนแก่นวิทยาคม 5 8 4 17 20 22 12 15 54
36 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 4 9 2 15 22 13 8 8 43
37 ภูผาม่าน 4 5 14 23 20 18 6 5 44
38 คำแคนวิทยาคม 4 5 10 19 15 22 11 4 48
39 พิศาลปุณณวิทยา 4 5 3 12 18 6 10 12 34
40 ฝางวิทยายน 4 5 2 11 16 15 12 15 43
41 พังทุยพัฒนศึกษา 4 4 3 11 17 6 13 3 36
42 โนนหันวิทยายน 4 4 3 11 13 16 3 9 32
43 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 4 4 1 9 8 10 5 3 23
44 มัธยมโพนเพ็ก 4 2 5 11 11 4 1 6 16
45 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 1 3 8 7 1 7 7 15
46 ชุมแพพิทยาคม 4 1 1 6 13 9 8 10 30
47 บ้านแฮดศึกษา 3 6 6 15 21 13 11 8 45
48 สีชมพูศึกษา 3 5 8 16 16 14 9 12 39
49 ก้านเหลืองวิทยาคม 3 5 6 14 10 15 14 9 39
50 ชุมแพวิทยายน 3 5 3 11 14 20 5 0 39
51 ขัวเรียงศึกษา 3 3 3 9 12 16 6 2 34
52 การกุศลวัดหนองแวง 3 1 4 8 12 5 13 7 30
53 โนนข่าวิทยา 3 1 3 7 8 9 5 3 22
54 ซำยางวิทยายน 3 1 2 6 8 6 4 3 18
55 หนองนาคำวิทยาคม 2 10 17 29 30 29 14 8 73
56 บัวใหญ่พิทยาคม 2 8 12 22 23 14 19 8 56
57 โคกสีพิทยาสรรพ์ 2 3 3 8 18 15 8 14 41
58 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 3 2 7 9 18 14 12 41
59 ยางคำพิทยาคม 2 2 6 10 9 14 12 5 35
60 ผาขามวิทยายน 2 2 2 6 7 5 2 3 14
61 ไตรคามวิทยา 2 2 1 5 10 6 12 2 28
62 ประชารัฐพัฒนาการ 2 2 0 4 7 7 7 3 21
63 กระแสพัฒนา 2 2 0 4 5 2 4 0 11
64 เทศบาลวัดกลาง 2 1 6 9 18 3 3 6 24
65 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 2 1 5 8 10 7 15 7 32
66 จระเข้วิทยายน 2 1 3 6 6 9 3 4 18
67 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 2 1 1 4 7 13 6 11 26
68 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 2 1 1 4 6 1 4 6 11
69 สีหราชเดโชชัย 2 1 1 4 4 4 6 7 14
70 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 1 0 3 3 2 1 1 6
71 นาจานศึกษา 1 7 2 10 13 9 15 6 37
72 ชุมชนดูนสาด 1 6 3 10 9 11 6 0 26
73 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 4 4 9 9 10 13 11 32
74 ดงมันพิทยาคม 1 3 4 8 9 7 8 6 24
75 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 3 3 7 9 9 9 4 27
76 หนองตาไก้ศึกษา 1 3 2 6 9 10 13 9 32
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 3 1 5 6 8 8 8 22
78 บ้านไผ่ศึกษา 1 3 0 4 4 3 8 0 15
79 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 2 5 8 10 7 2 2 19
80 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 1 2 2 5 15 21 18 12 54
81 เปรมติณสูลานนท์ 1 2 2 5 6 6 4 1 16
82 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1 2 1 4 10 10 12 10 32
83 กู่ทองพิทยาลัย 1 1 6 8 7 15 6 1 28
84 แก่นนครวิทยาลัย2 1 1 3 5 6 11 9 8 26
85 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1 1 3 5 5 3 1 5 9
86 ขอนแก่นคริสเตียน 1 1 2 4 6 5 4 4 15
87 มณีอนุสรณ์ศึกษา 1 1 0 2 5 1 4 7 10
88 บัวแก้วพิทยาคม 1 0 5 6 6 5 5 6 16
89 มัธยมหนองเขียด 1 0 1 2 4 6 8 5 18
90 เวียงนครวิทยาคม 1 0 1 2 4 1 0 2 5
91 บึงไทรพิทยาคม 1 0 1 2 2 2 1 2 5
92 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 0 1 3 3 4 4 10
93 ดงบังวิทยายน 1 0 0 1 3 1 1 1 5
94 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 1 0 0 1 2 4 4 5 10
95 พลพัฒนศึกษา 0 7 4 11 8 5 9 5 22
96 บ้านไผ่พิทยาคม 0 5 7 12 11 15 8 8 34
97 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 0 4 8 12 14 8 2 1 24
98 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 0 3 2 5 6 10 6 6 22
99 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 2 1 3 3 13 6 7 22
100 ซำสูงพิทยาคม 0 1 3 4 3 9 6 10 18
101 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 0 1 2 3 4 7 4 1 15
102 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 3 7 9 6 19
103 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 1 1 2 3 3 4 5 10
104 วรวิมลศึกษา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
105 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 1 0 1 7 7 7 2 21
106 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 1 0 1 3 3 1 2 7
107 พระยืนวิทยาคาร 0 1 0 1 1 7 7 3 15
108 มนตรีศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 1 0 1 0 3 2 2 5
111 ประชารัฐวิทยาเสริม 0 0 3 3 10 12 17 13 39
112 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 0 0 3 3 3 3 3 5 9
113 พุทธเกษมวิทยาลัย 0 0 2 2 2 2 5 5 9
114 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 0 1 1 6 7 7 3 20
115 ป่าหวายวิทยายน 0 0 1 1 4 2 7 3 13
116 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 0 0 5 9 8 7 22
117 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 3 1 6 4 10
118 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 2 5 7 6 14
119 เอกศึกษาขอนแก่น 0 0 0 0 1 1 1 0 3
120 วัดศรีจันทร์ 0 0 0 0 0 2 7 4 9
121 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 0 1 5 7 6
122 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 928 780 639 2,347 2,388 1,334 921 719 4,643