สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 136 14 4 1 154
2 บ้านไผ่ 112 16 5 5 133
3 น้ำพองศึกษา 108 34 9 6 151
4 ศรีกระนวนวิทยาคม 107 20 9 7 136
5 ชุมแพศึกษา 100 19 5 4 124
6 แก่นนครวิทยาลัย 99 18 4 6 121
7 ขอนแก่นวิทยายน 75 18 3 3 96
8 หนองเรือวิทยา 73 28 14 10 115
9 เมืองพลพิทยาคม 72 18 9 2 99
10 มัญจาศึกษา 69 25 6 8 100
11 ภูเวียงวิทยาคม 68 24 10 5 102
12 หนองสองห้องวิทยา 53 24 8 10 85
13 นครขอนแก่น 51 23 12 11 86
14 ขามแก่นนคร 41 18 11 8 70
15 พล 40 22 12 17 74
16 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 39 21 18 8 78
17 อุบลรัตน์พิทยาคม 37 22 5 6 64
18 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 34 34 16 9 84
19 ชนบทศึกษา 32 13 9 9 54
20 หนองนาคำวิทยาคม 30 29 14 8 73
21 จตุรมิตรวิทยาคาร 29 31 17 7 77
22 ท่านางแนววิทยายน 29 14 6 8 49
23 แวงใหญ่วิทยาคม 26 20 12 6 58
24 เวียงวงกตวิทยาคม 26 15 18 9 59
25 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 25 13 9 8 47
26 นางิ้ววิทยาสรรค์ 24 11 19 11 54
27 บัวใหญ่พิทยาคม 23 14 19 8 56
28 เปือยน้อยศึกษา 22 23 8 10 53
29 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 22 13 8 8 43
30 อมตวิทยา 21 30 7 7 58
31 บ้านแฮดศึกษา 21 13 11 8 45
32 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 21 10 7 8 38
33 กุดขอนแก่นวิทยาคม 20 22 12 15 54
34 ภูผาม่าน 20 18 6 5 44
35 โนนศิลาวิทยาคม 20 10 10 3 40
36 แวงน้อยศึกษา 20 6 8 9 34
37 บ้านลานวิทยาคม 19 16 12 11 47
38 ศรีหนองกาววิทยา 19 10 7 8 36
39 โคกสีพิทยาสรรพ์ 18 15 8 14 41
40 พิศาลปุณณวิทยา 18 6 10 12 34
41 เทศบาลวัดกลาง 18 3 3 6 24
42 พังทุยพัฒนศึกษา 17 6 13 3 36
43 ฝางวิทยายน 16 15 12 15 43
44 สีชมพูศึกษา 16 14 9 12 39
45 คำแคนวิทยาคม 15 22 11 4 48
46 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 15 21 18 12 54
47 ชุมแพวิทยายน 14 20 5 0 39
48 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 14 8 2 1 24
49 โนนหันวิทยายน 13 16 3 9 32
50 นาจานศึกษา 13 9 15 6 37
51 ชุมแพพิทยาคม 13 9 8 10 30
52 ขัวเรียงศึกษา 12 16 6 2 34
53 การกุศลวัดหนองแวง 12 5 13 7 30
54 บ้านไผ่พิทยาคม 11 15 8 8 34
55 เบญจมิตรวิทยา 11 8 6 3 25
56 มัธยมโพนเพ็ก 11 4 1 6 16
57 ก้านเหลืองวิทยาคม 10 15 14 9 39
58 ประชารัฐวิทยาเสริม 10 12 17 13 39
59 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 10 10 12 10 32
60 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 10 7 15 7 32
61 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 10 7 2 2 19
62 ไตรคามวิทยา 10 6 12 2 28
63 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 18 14 12 41
64 ยางคำพิทยาคม 9 14 12 5 35
65 ชุมชนดูนสาด 9 11 6 0 26
66 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 9 10 13 11 32
67 หนองตาไก้ศึกษา 9 10 13 9 32
68 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 9 9 9 4 27
69 ดงมันพิทยาคม 9 7 8 6 24
70 หนองขามพิทยาคม 9 7 5 4 21
71 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 8 10 5 3 23
72 โนนข่าวิทยา 8 9 5 3 22
73 ซำยางวิทยายน 8 6 4 3 18
74 พลพัฒนศึกษา 8 5 9 5 22
75 กู่ทองพิทยาลัย 7 15 6 1 28
76 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 7 13 6 11 26
77 ประชารัฐพัฒนาการ 7 7 7 3 21
78 ขอนแก่นวิทยายน 3 7 7 7 2 21
79 ผาขามวิทยายน 7 5 2 3 14
80 สันติพัฒนกิจวิทยา 7 1 7 7 15
81 แก่นนครวิทยาลัย2 6 11 9 8 26
82 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 6 10 6 6 22
83 จระเข้วิทยายน 6 9 3 4 18
84 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 8 8 8 22
85 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 6 7 7 3 20
86 เปรมติณสูลานนท์ 6 6 4 1 16
87 บัวแก้วพิทยาคม 6 5 5 6 16
88 ขอนแก่นคริสเตียน 6 5 4 4 15
89 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 6 1 4 6 11
90 ขอนแก่นวิทยาลัย 5 9 8 7 22
91 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 3 1 5 9
92 กระแสพัฒนา 5 2 4 0 11
93 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 1 4 7 10
94 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 4 7 4 1 15
95 มัธยมหนองเขียด 4 6 8 5 18
96 สีหราชเดโชชัย 4 4 6 7 14
97 บ้านไผ่ศึกษา 4 3 8 0 15
98 ป่าหวายวิทยายน 4 2 7 3 13
99 เวียงนครวิทยาคม 4 1 0 2 5
100 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 3 13 6 7 22
101 ซำสูงพิทยาคม 3 9 6 10 18
102 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 3 7 9 6 19
103 โนนสะอาดวิทยาคาร 3 3 4 5 10
104 ศรีเสมาวิทยาเสริม 3 3 4 4 10
105 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3 3 3 5 9
106 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 3 3 1 2 7
107 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 2 1 1 6
108 ลำน้ำพอง 3 1 6 4 10
109 ดงบังวิทยายน 3 1 1 1 5
110 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 5 7 6 14
111 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 4 4 5 10
112 พุทธเกษมวิทยาลัย 2 2 5 5 9
113 บึงไทรพิทยาคม 2 2 1 2 5
114 วรวิมลศึกษา 2 0 0 0 2
115 พระยืนวิทยาคาร 1 7 7 3 15
116 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 1 0 3
117 มนตรีศึกษา 1 0 0 0 1
118 วัดท่าน้ำพอง 1 0 0 0 1
119 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 3 2 2 5
120 วัดศรีจันทร์ 0 2 7 4 9
121 วัดตาลเรียงวิทยา 0 1 5 7 6
122 ตราชูพิทยาคม 0 0 1 0 1
123 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0
124 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 2,388 1,334 921 719 5,362