สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 141 14 4 1 159
2 น้ำพองศึกษา 116 37 9 6 162
3 ศรีกระนวนวิทยาคม 116 20 9 7 145
4 บ้านไผ่ 114 17 6 5 137
5 แก่นนครวิทยาลัย 103 19 4 6 126
6 ชุมแพศึกษา 100 19 5 4 124
7 หนองเรือวิทยา 82 28 14 10 124
8 ขอนแก่นวิทยายน 78 18 3 3 99
9 เมืองพลพิทยาคม 77 19 9 2 105
10 ภูเวียงวิทยาคม 71 24 10 5 105
11 มัญจาศึกษา 70 25 7 8 102
12 นครขอนแก่น 56 23 12 11 91
13 หนองสองห้องวิทยา 53 24 8 10 85
14 ขามแก่นนคร 48 19 11 9 78
15 พล 40 22 12 17 74
16 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 39 21 18 8 78
17 อุบลรัตน์พิทยาคม 38 22 5 6 65
18 จตุรมิตรวิทยาคาร 37 31 17 7 85
19 ชนบทศึกษา 37 13 9 9 59
20 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 34 34 16 9 84
21 แวงใหญ่วิทยาคม 34 20 12 6 66
22 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 34 13 9 8 56
23 หนองนาคำวิทยาคม 31 29 14 8 74
24 ท่านางแนววิทยายน 31 14 6 8 51
25 เวียงวงกตวิทยาคม 26 15 18 9 59
26 อมตวิทยา 25 31 7 7 63
27 บัวใหญ่พิทยาคม 24 14 19 8 57
28 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 24 13 8 8 45
29 นางิ้ววิทยาสรรค์ 24 11 19 11 54
30 เปือยน้อยศึกษา 22 23 8 10 53
31 กุดขอนแก่นวิทยาคม 22 22 12 15 56
32 บ้านลานวิทยาคม 22 16 12 11 50
33 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 22 11 7 8 40
34 แวงน้อยศึกษา 22 6 8 9 36
35 ภูผาม่าน 21 18 6 5 45
36 บ้านแฮดศึกษา 21 13 11 8 45
37 โนนศิลาวิทยาคม 20 10 10 3 40
38 ศรีหนองกาววิทยา 20 10 7 8 37
39 พังทุยพัฒนศึกษา 19 6 13 3 38
40 โคกสีพิทยาสรรพ์ 18 15 8 14 41
41 พิศาลปุณณวิทยา 18 6 10 12 34
42 เทศบาลวัดกลาง 18 3 3 6 24
43 ฝางวิทยายน 17 15 12 15 44
44 นาจานศึกษา 17 9 15 6 41
45 คำแคนวิทยาคม 16 23 11 5 50
46 สีชมพูศึกษา 16 14 9 12 39
47 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 15 21 18 12 54
48 ก้านเหลืองวิทยาคม 15 15 14 9 44
49 หนองตาไก้ศึกษา 15 10 13 9 38
50 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 15 9 2 1 26
51 ชุมแพวิทยายน 14 20 5 0 39
52 บ้านไผ่พิทยาคม 14 15 8 8 37
53 ประชารัฐวิทยาเสริม 14 13 17 14 44
54 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 14 10 12 10 36
55 เบญจมิตรวิทยา 14 8 6 3 28
56 โนนหันวิทยายน 13 16 3 9 32
57 ชุมแพพิทยาคม 13 9 8 10 30
58 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 13 7 15 7 35
59 ขัวเรียงศึกษา 12 16 6 2 34
60 การกุศลวัดหนองแวง 12 5 13 7 30
61 ยางคำพิทยาคม 11 14 13 6 38
62 มัธยมโพนเพ็ก 11 4 1 6 16
63 แก่นนครวิทยาลัย2 10 11 9 8 30
64 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 10 9 9 4 28
65 ขอนแก่นวิทยายน 3 10 8 7 2 25
66 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 10 7 2 2 19
67 ไตรคามวิทยา 10 6 12 2 28
68 ซำยางวิทยายน 10 6 4 3 20
69 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 18 14 12 41
70 กู่ทองพิทยาลัย 9 15 6 1 30
71 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 9 13 6 11 28
72 ชุมชนดูนสาด 9 11 6 0 26
73 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 9 10 13 11 32
74 หนองขามพิทยาคม 9 8 5 4 22
75 ดงมันพิทยาคม 9 7 8 6 24
76 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 8 10 6 6 24
77 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 8 10 5 3 23
78 โนนข่าวิทยา 8 9 5 3 22
79 ประชารัฐพัฒนาการ 8 8 7 3 23
80 พลพัฒนศึกษา 8 5 9 5 22
81 จระเข้วิทยายน 7 9 3 4 19
82 ขอนแก่นคริสเตียน 7 6 4 4 17
83 ผาขามวิทยายน 7 5 2 3 14
84 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 7 3 1 5 11
85 สันติพัฒนกิจวิทยา 7 1 7 7 15
86 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 8 8 8 22
87 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 6 7 7 3 20
88 บัวแก้วพิทยาคม 6 6 5 6 17
89 เปรมติณสูลานนท์ 6 6 4 1 16
90 มูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 6 1 4 6 11
91 ขอนแก่นวิทยาลัย 5 9 8 7 22
92 สีหราชเดโชชัย 5 4 6 7 15
93 บ้านไผ่ศึกษา 5 3 8 0 16
94 กระแสพัฒนา 5 2 4 0 11
95 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 1 4 7 10
96 ดงบังวิทยายน 5 1 1 1 7
97 วรวิมลศึกษา 5 0 0 0 5
98 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 4 7 4 1 15
99 มัธยมหนองเขียด 4 6 8 5 18
100 โนนสะอาดวิทยาคาร 4 4 4 5 12
101 ป่าหวายวิทยายน 4 2 7 3 13
102 เวียงนครวิทยาคม 4 1 0 2 5
103 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 3 13 6 7 22
104 ซำสูงพิทยาคม 3 9 6 10 18
105 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 3 7 9 6 19
106 ศรีเสมาวิทยาเสริม 3 3 4 4 10
107 โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 3 3 3 5 9
108 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 3 3 1 2 7
109 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 3 3 1 1 7
110 ลำน้ำพอง 3 1 6 4 10
111 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 5 7 6 14
112 เทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 2 4 4 5 10
113 พุทธเกษมวิทยาลัย 2 2 5 5 9
114 บึงไทรพิทยาคม 2 2 1 2 5
115 พระยืนวิทยาคาร 1 7 7 3 15
116 เอกศึกษาขอนแก่น 1 1 1 0 3
117 มนตรีศึกษา 1 0 0 0 1
118 วัดท่าน้ำพอง 1 0 0 0 1
119 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 3 2 2 5
120 วัดศรีจันทร์ 0 2 7 4 9
121 วัดตาลเรียงวิทยา 0 1 5 7 6
122 ตราชูพิทยาคม 0 0 1 0 1
123 ประภัสสรวิทยา 0 0 0 0 0
124 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 0 0 0
รวม 2,568 1,353 924 723 4,845