งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-35
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-29
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 วันที่ 7 กันยายน 2560 ลำดับที่ 1-40 ,วันที่ 8 กันยายน 2560 ลำดับที่ 41-64
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 วันที่ 7 กันยายน 2560 ลำดับที่ 1-40 ,วันที่ 8 กันยายน 2560 ลำดับที่ 41-59
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 638 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-40
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-42
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 616 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-11
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมนนทรี 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-13
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 245 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-34
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-32
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-5
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-6
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-3
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30 ลำดับที่ 1-3
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 247 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-16
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-7
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-21
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 11.00-11.30 ลำดับที่ 1-7
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 10.30-12.00
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ลำดับที่ 1-15
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-5
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 ลำดับที่ 1-3
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-42
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมแพศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00-16.30 ลำดับที่ 1-36


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]