งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 09.00-11.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 12.30-15.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 09.00-10.30
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 15.30-17.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 13.00-15.30
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุมแสนเมือง ชั้น 2 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 10.30-13.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 11.00-12.30
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หอประชุม ชั้น 1 ห้อง เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2560 15.00-16.30
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2560 10.00-15.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2560 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]