งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 346 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียนชั้น ม.1 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2560 , ลำดับที่ 16 - 23 แข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2560
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง โรงอาหารนักเรียนชั้น ม.1 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 15 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2560 , ลำดับที่ 16 - 29 แข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2560 .
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 2 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานเอนกประสงค์ 1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 49 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2560 , ลำดับที่ 50 - 89 แข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2560
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง จริยธรรม (236) 7 ก.ย. 2560
8 ก.ย. 2560
09.00 - 16.30 ลำดับที่ 1 - 40 แข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2560 , ลำดับที่ 41 - 75 แข่งขันวันที่ 8 ก.ย. 2560
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2560 09.00 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]