งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30 การสอบเริ่ม 08.30 น. ดังนั้นควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 8 ก.ย. 2560 08.30-16.30 การสอบเริ่ม 08.30 น. ดังนั้นควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 3 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 7 เล่ม ที่ห้อง STEM โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 3 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 7 เล่ม ที่ห้อง STEM โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 2 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 7 เล่ม ที่ห้อง STEM โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 2 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 7 เล่ม ที่ห้อง STEM โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1.ห้องประชุมแผนงานฯ(เขต2,4,5) 2.ลานสานสุข(เขต1,3) 7 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม ต่อกรรมการตัดสิน ณ สนามแข่งขัน
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1.ห้องประชุมแผนงานฯ(เขต1,2,3) 2.ลานสานสุข(เขต4,5) 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 ส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม ต่อกรรมการตัดสิน ณ สนามแข่งขัน
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 1 7 ก.ย. 2560 09.00-15.00 ส่งเล่มรายงาน พร้อมผลงานต่อกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม(ทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล) ห้อง ล็อคที่ 1 8 ก.ย. 2560 09.00-15.00 ส่งเล่มรายงาน พร้อมผลงานต่อกรรมการตัดสินในวันแข่งขัน
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงยิม (ติดสนามเล็กด้านทิศเหนือ) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา(ทิศตะวันตกของสนามฟุตบอล) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามบาส (ข้างสนามฟุตบอลด้านทิศตะวันออก) 7 ก.ย. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]