งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
2 791 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนูปกรณ์ 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
3 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
4 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง ลานหน้าอาคาร 4 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
5 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
6 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
7 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 2 ห้อง 1 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
8 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 4 ชั้น 2 ห้อง 1 7 ก.ย. 2560 13.00-16.30 การแข่งขันเดี่ยวเครื่องดนตรีทุกประเภท จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองเรือวิทยา
9 798 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองเรือวิทยา เวทีกลางแจ้งสนามฟุตบอล 8 ก.ย. 2560 09.00-16.30 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง) จะจับลำดับการแข่งขัน ในวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ กองอำนวยการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน (ห้องวิชาการ โรงเรียนหนองรือวิทยา


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]