งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 19
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 25
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 13
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 16
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 14
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 15
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 22
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 8 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 23
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 35
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 26
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคารเอนกประสงค์ 7 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 11
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคารเอนกประสงค์ 8 ก.ย. 2560 09.00 - เป็นต้นไป ลำดับที่ 1 - 14
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 15
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 19
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 13
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร1 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 15
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร ICT 7 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 11
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคาร ICT 8 ก.ย. 2560 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 1 - 12


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]