งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 8 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 8 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 7 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา 8 ก.ย. 2560 08.00-17.30 รายงานตัวภายในเวลา 08.30 น.
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขันในระดับเขต


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]