งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ (สพม.๒๕)
ณ จังหวัดขอนแก่น.
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง com 3 6 ก.ย. 2560 09.00-14.00 น. windows7/64bit / ให้แต่ละทีมนำหูฟังมาด้วย
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง com 4 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows7/64bit
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง com 3 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows7/64bit
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง com 4 8 ก.ย. 2560 09.00-14.00 น. windows7/64bit / ให้แต่ละทีมนำหูฟังมาด้วย
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง com 4 8 ก.ย. 2560 09.00-14.00 น. windows7/64bit / ให้แต่ละทีมนำหูฟังมาด้วย
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 , 4 ห้อง com 1 , com 2 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows7/64bit / ให้แต่ละทีมนำหูฟังมาด้วย
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Math Lab 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows10 pro
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง com 3 7 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows7/64bit
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3, 4 ห้อง com 1 , com 2 8 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows7/64bit
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง com 4 6 ก.ย. 2560 09.00-14.00 น. windows7/64bit
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง Math Lab 6 ก.ย. 2560 09.00-12.00 น. windows10 pro
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 6 ก.ย. 2560 09.00-16.00 น. windows7/64bit
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 7 ก.ย. 2560 09.00-16.00 น. windows7/64bit
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา อาคาร 6 ชั้น 3 , 4 ห้อง com 1 , com 2 6 ก.ย. 2560 09.00-14.00 น. windows7/64bit / ให้แต่ละทีมนำหูฟังมาด้วย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]