สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร  
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)  
4 โรงเรียนขามแก่นนคร  
5 โรงเรียนชุมแพศึกษา  
6 โรงเรียนนครขอนแก่น  
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา  
8 โรงเรียนบ้านไผ่  
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา  
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]