ข้อกำหนดการแข่งขัน การส่ง เล่มเอกสาร CD และ อื่นๆ ของแต่ละศูนย์แข่งขัน

              ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มเอกสาร CD และ อื่นๆ ของแต่ละศูนย์แข่งขัน ตามรายละเอียด จากลิงค์ด้านล่างนี้
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:57 น.