งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สนามอินดอร์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-13.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 4 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 4 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (กระเบื้อง) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (กระเบื้อง) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2, 3, 4 20 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป ส่งรายงานโครงงานอาชีพให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ที่ 406 หมู่ 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2, 3, 4 21 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป ส่งรายงานโครงงานอาชีพให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ที่ 406 หมู่ 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 3 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 3 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 5 20 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป เอกสารแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ที่ 406 หมู่ 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หน้าอาคาร 5 21 ธ.ค. 2560 09.00-เป็นต้นไป เอกสารแนวคิด ความเป็นมาของการแปรรูปอาหาร พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ที่ 406 หมู่ 18 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศเหนือ) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศเหนือ) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศใต้) 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ลานมรกต (ทิศใต้) 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อาคารเอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]