สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร หมู่ที่ 240 บ้าน- ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น นายอนันต์ เดชโยธิน 16.427615, 102.835698 081-9543668
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หมู่ที่ 0 บ้าน0 ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร 16.432358, 102.835529 081-8717602
3 โรงเรียนขามแก่นนคร หมู่ที่ 15 บ้านเกษร ตำบล : ศิลา อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000085 นายศุภกิจ สานุสัตย์ 16.469757, 102.854185 085-57431511
4 โรงเรียนชุมแพศึกษา หมู่ที่ 18 บ้านนครชัย ตำบล : ชุมแพ อำเภอ : ชุมแพ จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40130 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง 16.541698, 102.113057 081-8712468
5 โรงเรียนนครขอนแก่น หมู่ที่ 2 บ้านบ้านทุ่ม ตำบล : บ้านทุ่ม อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล 16.451011, 102.726590 081-9753492
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา หมู่ที่ 10 บ้านศรีประเสริฐ ตำบล : วังชัย อำเภอ : น้ำพอง จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40140 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ 16.702566, 102.854053 081-871-7840
7 โรงเรียนบ้านไผ่ หมู่ที่ 1 บ้าน- ตำบล : ในเมือง อำเภอ : บ้านไผ่ จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40110 ดร.วทัญญู ภูชาดา 16.071769, 102.733803 089-8618315
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา หมู่ที่ 2 บ้านบ้านหัน ตำบล : กุดเค้า อำเภอ : มัญจาคีรี จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40160 นายสุพจน์ แสงสุข 16.131599, 102.534927 086-2362752
9 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม หมู่ที่ 18 บ้านโนนราศรี ตำบล : หนองโก อำเภอ : กระนวน จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40170 นายธนัท ไชยทิพย์ 16.721683, 103.081581 092-8588780, 081-266
10 โรงเรียนหนองเรือวิทยา หมู่ที่ 13 บ้านหนองเรือ ตำบล : หนองเรือ อำเภอ : หนองเรือ จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40120 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน 16.492985, 102.433042 087-6431044
11 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ นายบวร ใจป้ำ 16.764140, 102.629254 08-1954-1164
12 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หมู่ที่ 4 บ้าน- ตำบล : ในเมือง อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000 ดร. วีระเดช ชาดา 16.415797, 102.823347 081-8729954

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]