งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา​ เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่มที่ 2
  แจ้งปิดระบบ งดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
แจ้งปิดระบบ งดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ขณะนี้ระบบหยุดพัก จนกว่าจะถึงวันแข่งขันจริง เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินได้พิมพ์เอกสารให้ตรงกับระบบปัจจุบัน
หลังจากนี้ไป  ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้ครับ
1. นักเรียนเปลี่ยนตัว ต้องมีหนังสือรับรองลงลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ถ้าแก้ไขชื่อไม่ต้องใช้หลักฐาน ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อนักเรียนเกินกว่าข้อกำหนด
2. ครูเปลี่ยนตัว ต้องมีหนังสือรับรองลงลายมือชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน แต่ถ้าแก้ไขชื่อไม่ต้องใช้หลักฐาน  ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อครูเกินกว่าข้อกำหนด
3. กรรมการเปลี่ยนตัว ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง แก้ไขชื่อไม่ต้องใช้หลักฐาน อนุญาตให้เพิ่มกรรมการได้โดยมติของกรรมการในคำสั่ง
4. การเปลี่ยนแปลงในทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมาต้องมีการบันทึกลง เอกสาร DOC5 และมีการลงชื่อลายมือชื่อในเอกสาร DOC1 , DOC2 , DOC3 , DOC4 ที่ถูกต้อง
5. ผลการตัดสินจะประกาศหลังจากกรรมการตัดสินส่งผลคะแนนไม่เกิน 30 นาที หากมีข้อผิดพลาดของผลคะแนนให้แจ้งกองอำนวยการโดยเร่งด่วน
      - นางจุไรรัตน์  แก้วพลงาม  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม โทร. 0645942561
      - นางจารุวรรณ  ตอยสันเทียะ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม  โทร. 0922606794
      - นายประถม  นิธุรัมย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนกระสังพิทยาคม  โทร. 0898657569
      - นายพิทักษ์ฉัตร  เทพราชา แอดมินหลัก โทร. 0982652965
6. หากคิดว่าไม่ได้รับความยุติธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 15:16 น.
  แผนผังโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน
แผนผังโรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน
​มี 3 สนาม ดังนี้ (คลิกที่ลิงค์เพื่อเปิดดูแผนผัง)
1. โรงเรียนกระสังพิทยาคม
2. โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
3. โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 09:42 น.
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มการแข่งขันคอมพิวเตอร์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มการแข่งขันคอมพิวเตอร์
​รายละเอียดอยู่ในเอกสาร 2 ฉบับนี้  COM001 , COM002
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 09:07 น.
  เรื่องแจ้งจากการประชุม
<<<  เรื่องแจ้งจากการประชุม  >>>
(1). แจ้งหลังการประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
มีการเปลี่ยนแปลง เรื่องอาคารสถานที่ และวัน เวลาที่ใช้ในการแข่งขันในบางรายการ
ให้คุณครูผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน ตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลได้
หลังวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2560  ในเว็บนี้ ... ที่เดียว
(2). เฉพาะกิจกรรมแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมเดียว
ให้คุณครูผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน โหลดเอกสาร DOC1 และ DOC2
ในรายการแข่งขันของท่าน แล้วลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน เพื่อส่งให้กรรมการตัดสิน
ในวันที่มีการจัดการแข่งขันจริง  หากไม่มีเอกสาร 2 ชุดนี้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การแข่งขัน
​ส่วนรายการอื่นๆ เอกสารการแข่งขัน คณะกรรมการตัดสินจะเป็นผู้จัดทำ
​(3). การเปลี่ยนตัวครูและนักเรียน สามารถเปลี่ยนในระบบผ่านแอดมินโรงเรียนได้
ถึงวันที่ 5  ตุลาคม พ.ศ.2560 ​เวลา 15.00 น. หลังจากนั้นหากจำเป้นต้องมีการเปลี่ยนตัว
​ต้องทำหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
วันอังคาร ที่ 03 ตุลาคม 2560 เวลา 13:02 น.
  เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน
>>>>> เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน <<<<<
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
สรุปรายการที่มีแข่งทีมเดียว

รายละเอียดการออกข้อสอบการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 11:25 น.
  เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน
>>>>> เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน <<<<<
การงานอาชีพ
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
เรียนรวม - ภาษาไทย
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
เรียนรวม - ศิลปะ
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 11:24 น.
  เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน
ภาษาต่างประเทศ
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
คอมพิวเตอร์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
หุ่นยนต์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 11:23 น.
  เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน
>>>>> เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน <<<<<
สุขศึกษา และพลศึกษา
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
ศิลปะ-ดนตรี
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
ศิลปะ-นาฏศิลป์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 11:21 น.
  เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน
>>>>> เอกสารประกอบการจัดการแข่งขัน <<<<<
ภาษาไทย
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
คณิตศาสตร์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
วิทยาศาสตร์
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
​1. ใบปะหน้า
​2. DOC.1
3. DOC.2
4. DOC.3
5. DOC.4
6. DOC.5
วันจันทร์ ที่ 02 ตุลาคม 2560 เวลา 08:37 น.
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.
สนามที่ใช้จัดการแข่งขัน 3 สนาม

โรงเรียนกระสังพิทยาคม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ,
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และหุ่นยนต์

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภาษาไทย, สุขศึกษาฯ, คณิตศาสตร์

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
กลุ่มสาระศิลปะ, กิจกรรมนักเรียนเรียนร่วมและออทิสติก 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 923
จำนวนนักเรียน 2,355
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,501
จำนวนกรรมการ 942
ครู+นักเรียน 3,856
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,798
ประกาศผลแล้ว 197/242 (81.40%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 4
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 25
ปีนี้ 36
ทั้งหมด 104,052