งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 702 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 702 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 703 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 703 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 704 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 704 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 705 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 705 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 706 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 706 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 707 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 707 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 311 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 312 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 313 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 314 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 315 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 321 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 328 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 326 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 327 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 325 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 316 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 317 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 322 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 3 ห้อง 323 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 715 17 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 7 ห้อง 715 18 ต.ค. 2560 08.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]