งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อสังคมศึกษา 17 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อสังคมศึกษา 17 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ โดมเฉลิมพระเกียรติ 18 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ โดมเฉลิมพระเกียรติ 18 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 613 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 614 17 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคารเกียรติสุรนนท์ 17 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ หอประชุมอเนกประสงค์ 18 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อสังคมศึกษา 18 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์สื่อสังคมศึกษา 18 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 628 17 ต.ค. 2560 08.30-12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 628 17 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนอำนาจเจริญ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 628 18 ต.ค. 2560 08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]