สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 30 หมู่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 นายสมทบ ถีระพันธ์ 15.908793, 104.626098 081-7607197
2 โรงเรียนอำนาจเจริญ 277 หมู่ 13 ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 นายไพฑูรย์ ขันแก้ว 15.872922, 104.623947 089-6111730

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูธานินทร์ ธานี โทร 084-8330454 และ ครูเฉลิม บูคะธรรม โทร 088-5808810
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]